Изтеглете: Устав на БДО

soevision.org


Почетни членове:

Избрани до 1992 г.
Проф. Н. А. Пучковска - Одеса
Проф. Э. С. Аветисов - Москва
Проф. С. Н. Федоров - Москва
Проф. М. М. Краснов - Москва
Проф. Маре - Дрезден
Проф. Глим - Берлин
Проф. Кенчик - Полша

Почетни членове избрани на Националната конференция в Стара Загора 9-10 Х 1992 г.
Проф. Емил Коен - Пловдив
Проф. Васко Василев - Пловдив
Доц. Васка Василева - Янчева - София
Доц. Владимир Денев - София
Доц. Иван Иванов - София
Доц. Констанца Балабанова - София
Доц. Роза Големинова - София
Ст.н.ст. II ст. Надежда Шумкова
Д-р Любка Димова - Стара Загора

Почетни членове, избрани на VI Национален конгрес 5-7 Х 1995 г. - Плевен
Проф. Никола Константинов - София
Проф. Стоимен Дъбов - София
Проф. Любен Луков - София
Проф. Анастас Буков - София
Проф. Христо Байчев - Пазарджик
Доц. Вълкан Вълканов - Пловдив
Доц. Джоно Ангелов - София
Доц. Пенка Сучкова - София
Доц. Кунка Хантова - София
Д-р Васил Василев - София

Почетни членове, избрани на Националната конференция 3 Х 1998 г. - София
Доц. Стойна Баналиева - София
Акад. Егоров Евгений Алексеевич - Москва
Проф. Иван М. Логай - Одеса
Проф. Терентьева Людмила Сергеевна - Одеса
Проф. Буйко Александър Сергеевич - Одеса

Почетни членове, избрани на VII Национален конгрес по офталмология 28 - 30 септември 2000 г.

Проф. д-р Людмил Янков - София
Доц. д-р Николай Сяров - София
Проф. Станислав Якименко - Одеса
Д-р Никола Бойкикев - София
Д-р Станко Станков - Шумен 2001 г.
Проф. Вениамин Васильевич Волков - Санкт Петербург 2005 г.
Проф. Марков - София
Проф. Чилова - Пловдив
Доц. Филипов - Стара Загора
Доц. Донева - София
Проф. Волков - Русия
Проф. Греве - Германия


Tyxo.bg counter
Web Design: Steno Publishing House