Изтеглете: Устав на БДО

soevision.org


Отличия и награди: Удостоени с медал "Пашев"

Учредена при създаването на Очна фондация "Зрение за всички" през 1993 г. Съучредители са Българското дружество по офталмология и Българската Академия на науките. Тя се присъжда за значими приноси в областта на офталмологичната наука и практика, борбата със слепотата и за утвърждаване престижа на българската офталмология у нас и в чужбина. Наградата представлява медал с грамота и парична сума. Медалът е изработен от скулптура на Павел Койчев и се връчва периодично по време на научни форуми по офталмология у нас. Награденият учен изнася на пленарното заседание лекция, посветена на акад. Пашев.

Наградени Специалисти:
ПРОФ. НИКОЛА КОНСТАНТИНОВ - СОФИЯ 22 март 1996 г. Конференция "Новости в офталмологията" (Справка сп. "Реферативен бюлетин по офталмология" – ИК Стено, кн. 1, 1997 г.)

ПРОФ. НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ПУЧКОВСКА - ОДЕСА 23 март 1998 г. УКРАЙНА Конференция в чест на 90 год. от рождението на Акад. Пучковска. (Справка "Български офталмологичен преглед", кн. 2, 1998 г.)

Награда на проф. Дъбов
Наградени с наградата на професор Дъбов

НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПРОФ. СТОИМЕН ДЪБОВ за морално и материално стимулиране творческата активност на млади научни работници (до 40- годишна възраст). Учредена през 1996 г. Наградата представлява грамота и парична сума. Тя се връчва на млад специалист на конференциите "Новости в офталмологията" за доклад с най-значима новост и оригиналност за определения период. Журито се състои от председателя на БДО и завеждащ катедрите по офталмология в страната. Наградата се връчва от председателя на БДО и се отпечатва в сп. "Български офталмологичен преглед". На следващата годишна конференция наградения изнася кратки данни (до 10 мин.) за творческия път на дарителя или реферира един от научните му трудове.

Наградени Специалисти:
Д-р Елена ДЖУРДЖЕВА - Пловдив 1996 г. Д-р Стоян ДОКОВ - София 1996 г. Д-р Цветелина ЯНКОВА - София 1998 г. Д-р Веселин ДАСКАЛОВ - София 1999 г.Tyxo.bg counter
Web Design: Steno Publishing House