Изтеглете: Устав на БДО

soevision.org


История на печатния орган на дружеството сп. "Български офталмологичен преглед"
Началото на българската научна офталмологична периодика е поставена от акад. д-р Константин Пашев. През 1927 г. той основава Българското офталмологично дружество, а в 1933 г. поставя началото на сп. "Офталмологичен преглед". Още в първата му книжка е обявено, че то излиза със съдействието на Българското офталмологично дружество. Главен редактор е проф. д-р К. Пашев, а секретар - д-р А. Атанасов. Първоначално в подзаглавие се определя, че списанието е "медицинско-обществено списание за борба против слепотата", а в 1940 г. това подзаглавие се променя като "Очно научно и обществено списание за борба със слепотата". "Офталмологичен преглед" излиза без прекъсване до 1943 г. вкл. първоначално с три, а впоследствие с четири книжки годишно. През 1944 г. издаването на "Офталмологичен преглед" се преустановява и в последващите десет години единични офталмологични статии се отпечатват единствено в започналото по това време да излиза общо за всички хирургични специалности сп. "Хирургия". Едва през 1964 г. по предложение на Научния медицински съвет при тогавашното Министерство на народното здраве и социалните грижи започва да излиза самостоятелно офталмологично списание като "специализиран раздел" на сп. "Хирургия" с името "Офталмология" с главен редактор проф. д-р Иван Василев последван от проф. д-р Стоимен Дъбов. То е съвместно издание на Министерството и Научното дружество на офталмолозите и спира да излиза през 1991 г. През 1968 г. от кн. 2 означаването на титулната страница се отпечатва като продължение на "Офталмологичен преглед". Сп. "Офталмология" започва да излиза отново през 1996 г. с главен редактор проф. д-р Цветан Марков. По решение на редакционната колегия на списанието от 1997 г. се възприе името да бъде "Български офталмологичен преглед ", с което се подразбира, че то е продължение на "Офталмологичен преглед" от 1993 г.

Хронология на националните конференции и симпозиуми:

Хронология на националните конференции и симпозиуми:
Очен травматизъм - 1955 г. - София
Глаукома - 1957 г. - София
Опазване на детското зрение 1959 г. - София
Увеити 1962 г.
Оперативно лечение в офталмологията 1967 - София
Първа годишна конференция на Софийския научен клон 1969 г. - София
Годишна научна конференция - Софийски клон 1971 - София
Научна конференция Софийски клон - 1972 - София
Годишна научна конференция Софийски клон - 1976 - София
Детска офталмология 1979 г. - София
Годишна научна конференция на научното дружество по офталмология 1979 - София
Историческо развитие на офталмологичната помощ и делото на слепите в България 1981 г. - София
Научна конференция 1300 години Българска държава 1981 - Стара Загора
Проблеми на геротоофталмологията - симпозиум - 1982 г. - София
Симпозиум по глаукома 1982 г. - София
Научно практична конференция 1984 г. - Кюстендил
Очен травматизъм 1984 г. - симпозиум Годишна научна конференция НМДО - 1984 г. - София
Научна сесия 1985 г. - Стара Загора
Годишна научна конференция Софийски клон - 1987 - София
Международна среща по очни проучвания 1988 г. - Албена
Годишна научна конференция Соф. клон - 1988 г. - София
Новости в офталмологията - 1989 г. Международен симпозиум - Правец
Национална конференция Варненски клон 1991 г. - Варна
Проблеми на слепотата в България 1992 г. - Стара Загора
Годишна конференция Соф. клон 1992 г. - София
Новости в офталмологията - Софийска научна конференция 1994 г. - София
Новости в офталмологията 1996 г. - София
Юбилейна научна конференция - Варненски научен клон 1996 г.
Новости в офталмологията - национална конференция 1997 г. - София
Наследствена и вродена очна патология 1998 г. - Стара Загора
Новости в офталмологията - Софийски научен клон 1999 г.
Новости в офталмологията - Софийски научен клон 2001 г. – София
Новости в офталмологията - Софийски научен клон 2002 г. - София
Научно-практическа конференция – Варненски научен клон, Академия по катарктна и рефрективна хирургия (AKPX), 2003 г., Варна
Новости в офталмологията - Софийски научен клон 2003 г. – София
Научно-практическа конференция - Варненски научен клон и AKPX, 2004, Варна
Новости в офталмологията - Софийски научен клон 2004 г. - София
Научно-практическа конференция – БДО и AKPX, 2006, Варна
Новости в офталмологията - Софийски научен клон 2006 г. - София

Хронология на националните конгреси
I. Конгрес: "Проблеми на слепотата и местната патология в България" - 1970 г. - София
II. Конгрес: "Профилактика и лечение на усложненията при очните операции" - 1975 г. - Варна
III. Конгрес: "Съвременни проблеми на офталмохирургията" - 1980 г. - София
IV. Конгрес: "Заболявания на ретината" - 1985 г. - Благоевг рад
V. Конгрес: "Заболявания на роговицата" - 1990 г. - София
VI. Конгрес: "Съдови заболявания на окото и катаракта" - 1995 г. - Плевен
VII. Конгрес: "Актуални проблеми на офталмологията" - 2000 г. - София
VIII. Конгрес: "Актуални проблеми на офталмологията" - 2005 г. - София

Tyxo.bg counter
Web Design: Steno Publishing House